Nyhetslista böcker mars - aug 2014

söndag 14 april 2013

Studiedag om pojkarsläsning mm.

Idag har personalen på biblioteket studiedag. Vi får besök av Barnbibliotekskonsulent Carina Lindstedt från Bibliotek Dalarna. Det kommer bla. handla om pojkarsläsning.

Läs mer om detta  här http://www.litteraturmagazinet.se/opinion/sju-punkter-for-att-fa-pojkar-att-lasa

Läs Carina Lindstedts krönika i Dalademokraten  http://dalademokraten.se/2013/03/31/en-klokbok-om-pojkars-lasande/

Det handlar mycket om denna bok:


Hur kommer det sig att många pojkar tycker att det är så fruktansvärt tråkigt att läsa skönlitteratur att de demonstrativt lägger sig på bänken och försöker sova sig igenom lektionen? Eller sätter sig längst ner i klassrummet och pratar om saker som intresserar dem bra mycket mer än skönlitteratur.

Få pojkar visar intresse för att läsa, samtala och skriva om böcker i skolan - de verkar inte se hur deras tankar kan ha betydelse. Men i mötet mellan en läsare och en text är båda lika viktiga. I den här boken analyserar författaren några pojkars argument och motståndsstrategier i ljuset av de texter skolan erbjuder. Vi får följa författarens didaktiska resonemang när hon under tre år, från sjunde till nionde årskursen, undervisar en klass där motståndet mot att läsa skönlitteratur från början var kompakt hos pojkarna.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar