Nyhetslista böcker mars - aug 2014

onsdag 23 oktober 2013


I dag torsdag 24 okt kl 19

Människans drivkrafter och livsvillkor

Gunnar Smideman, lärare i neurologi och
psykiatri för musikterapistudenter på
Musikhögskolan Ingesund, berättar om sin
nyligen släppta bok ”En bok om utveckling”


Samarr: ABF

En bok om utveckling
Lite om boken kommer här:
Vad innebär Utveckling, och vad innebär det att utvecklas? Vad är det som styr fostrets och barnets utveckling och utvecklingen vidare som vuxen? Vad kan utgöra hinder och vad betyder det att inte fortsätta att utvecklas?
Detta är ämnen som undersöks i denna bok om människan, där fokus flyttats från begrepp som välbefinnande, hälsa eller livskvalitet, som annars brukar stå i centrum och istället riktas in på «UTVECKLING» som något mer centralt för det mänskliga varandet.

Text och bild Bokus.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar