Nyhetslista böcker mars - aug 2014

fredag 14 december 2012

Nya böcker på Rättviks bibliotek

Här ovan finns en förteckning med nya böcker och ny film.
Det är böcker och film som köpts till biblioteket under oktober och november i år.
Klicka på expand knappen så blir listan större. Bläddra genom att klicka på pilarna.

Här kommer ett urval nya böcker från listan:
Hedvig Hedqvist Kärlek och kärnfysik
Vetenskapens historia berättas oftast som en historia om de stora geniala männens bragder. De kvinnliga forskarnas viktiga bidrag förtigs eller förminskas. Den här viktiga boken handlar om två starka personligheter, Lise Meitner och Eva von Bahr, deras vänskap med varandra och deras liv.


 I En lögn att lita på av Elizatbeth George undersöker  hjälten Thomas Lynley om ett dödsfall inom en förmögen familj verkligen är den olyckshändelse som coronern fastslagit.John Boyne Myteriet på Bounty
Boynes historiska intresse avspeglar sig i flertalet av hans verk. Myteriet på Bounty har sin grund i de faktiska händelserna kring myteriet mot kapten Bligh på HMS Bounty i april 1789. Denna välbekanta historia - skildrad i romaner, fackböcker, filmer - får hos Boyne ett alldeles eget liv genom den fiktive berättaren, John Jacob Turnstile.

Marita Conlon-Mckenna Sommarbruden

 
Den romantiska förlovningen i Venedig mellan Amy O'Connor och Dan Quinn, sammanboende i Dublin, inleder denna romantiska berättelse. Deras familjer gläds åt deras lycka och bröllopet börjar planeras in i minsta detalj. Dan är till en början med i planeringen men när dygnets tjugofyra timmar bara andas bröllop, får han nog och drar.

Text från Btj

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar