Nyhetslista böcker mars - aug 2014

måndag 21 januari 2013

Föredragsserie: jorden och universums utveckling

Föredragsserie
Rättviks kulturhus torsdagar 31 jan och 7 feb kl 19


Jordens, solens, vintergatans och universums undergång
Torsdag 31 januari kl 19.00
RÄTTVIKS KULTURHUS

Hur ska det hela sluta? Vad säger vetenskapen om jordens,
solens, vintergatans och universums undergång?
Astrofysiken och kosmologin ger ganska bestämda besked om detta idag.
Vi har tid på oss, men undergången är nog ändå ofrånkomlig till slut.
Men långt innan dess...
 
En föreläsning med Bengt Gustafsson,
professor emeritus i teoretisk astrofysik
vid Uppsala Universitet.
Entré 50 kr.                                 
 
 Dalarna/Rättvik från urtid till nutid
Torsdag 7 februari kl 19.00
RÄTTVIKS KULTURHUS

I föreläsningen ges glimtar från olika delar av Dalarna
som vittnar om Dalarnas spännande geologiska historia.
Hur det kan ha sett ut i Dalarna under gångna tider
ges exempel på genom glimtar från andra delar av jorden
där samma processer som format Dalarna pågår än idag.

En föreläsning med Karin Eriksson,
docent i kvartärgeologi och verksam i  Naturforum.
Entré 50 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar